Zmrzlina je balena do plastu nebo nerezu.
Velikost je 2,0 l nebo 4,5 l.
Zmrzlinu vozíme mrazícím vozem po celé Èeské republice a i na Slovensko.

Nabízíme i dopravu letecky do zemí EU.