Zmrzlina nemusí být jenom ve formì kopeèku. Nabízíme výrobu rùzných tvarù ze všech druhù zmrzlin z našeho sortimentu.