Zmrzlina a sorbety nejsou jen otázkou léta a rozhodnì nekonèí jen jako dezert, èi zmrzlinový pohár, viz obrázky.