Jsme manufakturní výrobce exkluzivních zmrzlin dle klasických italských receptur. Specializujeme se na restaurace, hotely, catering a golf. Nabízíme plný servis vèetnì dopravy a poradenství. Nabízíme nejenom vlastní sortiment, který v souèasné dobì obsahuje více jak 300 zmrzlin a sorbetù, ale pro jednotlivé kuchynì vyrábíme i zmrzliny a sorbety dle speciálních receptur. Zaruèíme tak exkluzivitu jednotlivé restauraci, se kterou zmrzlinu vyrobíme.
V jedné z mezinárodních souteží GREAT TASTE 2014 / nazývané také OSKAREM pro výrobce potravin /jsme za naši zmrzlinu peèené jablko, skoøice, calvados obdrželi jednu zlatou hvìzdu. Tím se naše zmrzlina stala jednou z nejlepších na svìtì.
Používáme jen ty nejlepší suroviny, které zaruèují neodolatelný zážitek. Špièková kvalita ruènì vyrábìné zmrzliny, kreativitu a chutì, které by nikdo neèekal.
Suroviny na výrobu peèlivì vybíráme, bìhem výroby vždy kontrolujeme kvalitu a garantujeme stejnorodost.
Zmrzlina je jako víno, jedná se o produkt, který dozrává po 24 hodinách.

Zmrzlinu vyrábíme srdcem, nikoliv kalkulaèkou.
Nemáme výrobní závod, máme ateliér.
Nemáme automatické linky na výrobu, ale pracovité a šikovné ruce.
Kontrolujeme peèlivì celý výrobní proces, jsme perfekcionisti vysoké gastronomie.
Nemáme letáky, ani katalogy, máme vzorky.
Nemáme obchodní zástupce, kdo vyrábí, ten také prodává.
Nedáváme ke zmrzlinì ani porcelán, ani sklo, dáváme k ní své znalosti a umìní.
Copyright © 2012
èlen skupiny Alanti a.s.