GIROMA GELATO

Immo-Star s.r.o.
Smetanovo nábrezí 1238/20a
50002 Hradec Králové

ICO: 48153591
DIC:CZ48153591

TEL: 00420494381251
MOBIL:00420604235160

email: giromagelato@giromagelato.euSpisová znaèka: C 3584 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní rejstrik a sbírka listin